Financiële diensten

Hypotheken: Een huis kopen in Nederland? Hier is een stap-voor-stap gids over hoe u een hypotheek in Nederland kunt krijgen.

Stap 1: Bepaal uw budget

Wij adviseren u om voordat u op zoek gaat naar een geschikte woning, een gesprek aan te gaan met een van onze voorkeursaanbieders op het gebied van hypotheken. Dit is gratis en het zal u een nauwkeurige inschatting geven van de prijsklasse die binnen uw budget past en de maandelijkse betalingen die daarmee samenhangen. Op die manier kunt u snel handelen bij het vinden van het perfecte huis en meteen beginnen met onderhandelen over prijs en voorwaarden.
De afspraak kan worden gemaakt op een tijd en plaats die u het beste uitkomt. Gebruik ons contactformulier hieronder om een afspraak te maken.

Binnen een week na de afspraak kunt u de volgende informatie/documenten verwachten:
– Een samenvatting van de bijeenkomst
– Een Eerste Algemene Hypotheek Rapport met daarin:
1. Een indicatie van het maximale bedrag dat u kunt lenen
2. Details van de prijsklasse waarin u het zich kunt veroorloven een huis te kopen
3. Berekeningen van de bruto en netto (maand)lasten bij verschillende hypotheekconstructies en verschillende rentevastperiodes.

Stap 2: Op zoek naar een woning

U neemt meteen contact met ons op. Wij adviseren u dit te doen aangezien wij toegang hebben tot een intranet waar objecten worden aangeboden voordat deze op de verschillende zoeksites worden getoond. U wordt door uw makelaar geïnformeerd over beschikbare woningen op basis van uw profiel. Hij regelt de afspraken en geeft u de volledige service voor elk object dat u wilt bezichtigen.

Stap 3: Bieden en kopen van een woning

Bij het kopen van een huis in Nederland zal de aankoop in de meeste gevallen betrekking hebben op een van de twee hieronder beschreven soorten onroerende zaken:

1. De aankoop van een woning, zelfstandig als geheel ingeschreven bij het kadaster.

2. De koop van een appartementsrecht, als zodanig ingeschreven bij het kadaster en beheerd door het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Een appartementsrecht bestaat uit een gedeelte van een geheel appartementencomplex. U komt deze situatie vaak tegen in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag bijvoorbeeld.

U heeft een wettelijk recht om binnen drie dagen na ondertekening van de koopovereenkomst deze zonder opgaaf van redenen te ontbinden (bedenktijd).
Bij de koop en verkoop van onroerende zaken is altijd een notaris betrokken.
De koper van het onroerend goed heeft het recht om de notaris van zijn of haar keuze aan te wijzen. Wij helpen u graag bij het vinden van een geschikte notaris!

Als vuistregel geldt dat de kosten voor de koper ongeveer 6% van de koopprijs van de onroerende zaak bedragen.

Het koopcontract bevat informatie over het huis, de prijs, de verplichtingen van de koper en de verkoper, de datum van overdracht en de waarborg. De garantie bestaat uit een aanbetaling van 10% op de geblokkeerde rekening van de notaris.
Deze 10% kan in contanten op de derdenrekening van de notaris worden gestort indien er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn. Een andere mogelijkheid is dat de 10% wordt gegarandeerd door een bankgarantie.

In de overeenkomst wordt meestal een ontbindende clausule opgenomen waarin staat dat de overeenkomst afhankelijk is van het regelen van een financiering. In die ontbindende clausule wordt vermeld hoeveel tijd u hebt om de financiering te regelen, zodat de koop door kan gaan. Als u er niet in slaagt binnen de overeengekomen termijn (over het algemeen 4-6 weken) een hypotheek te krijgen, kunt u de overeenkomst eenzijdig ontbinden. U hebt dan wel een schriftelijke verklaring van twee banken nodig waarin wordt bevestigd dat zij uw aanvraag voor een lening hebben afgewezen.

Het kopen van een huis en de bijbehorende kosten
De prijs van een huis in Nederland wordt altijd gevolgd door een afkorting, ofwel “KK” of “VON”. KK’ betekent dat alle kosten voor het kopen van een huis voor rekening van de koper zijn (‘Kosten Koper’). VON’ staat voor ‘Vrij op naam’, of ‘aankoopkosten voor rekening van de verkoper’, wat in de meeste gevallen alleen van toepassing is als u een nieuwbouwwoning koopt.

Om die reden zullen we ons concentreren op “KK”.

Deze kosten omvatten:

  • Overdrachtsbelasting (2%)
  • De kosten om het onroerend goed op uw naam te laten registreren en deze gegevens te laten deponeren in de gebruikelijke registers (notaris).
  • De kosten van uw makelaar
  • De kosten van een hypotheekverstrekker
  • De kosten van de Nationale Hypotheek Garantie (indien van toepassing)
  • De kosten van het inschrijven van de hypotheek in de gebruikelijke registers (notaris).
  • De kosten van de taxatie/onderbouwing door een onafhankelijk taxateur
  • De kosten van de bankgarantie (indien van toepassing)
  • De kosten van een bouwkundig onderzoek (indien van toepassing)

Stap 4: Voorbereiding van uw hypotheekaanvraag

Bij de voorbereiding van uw hypotheekaanvraag hebben wij de volgende informatie van u nodig:
1. Informatie over u persoonlijk
2. Informatie over de te verhypothekeren woning
3. Informatie ter onderbouwing van uw financiële positie

1. Noodzakelijke informatie over u persoonlijk
– Een kopie van uw paspoort
– Een kopie van uw verblijfsvergunning*

2. Noodzakelijke informatie over het gehypothekeerde onroerend goed
– Kopie van de koopovereenkomst, ondertekend door beide partijen
– Het originele taxatieverslag
– Structurele survey-rapport (indien nodig)

3. Noodzakelijke informatie ter onderbouwing van uw financiële positie
– Werkgeversverklaring. Een verklaring van uw werkgever waarin uw jaarinkomen op basis van salaris, bonussen en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt bevestigd.
– Salarisspecificatie. Uw maandelijkse loonstrookje, dat overeenkomt met de gegevens uit uw werkgeversverklaring en waaruit ook aspecten blijken zoals de 30%-regeling, uitgaven, verschuldigde belastingen, enz.
– Afschriften van spaarrekeningen of leningen, beleggingsportefeuilles en onroerend goed in eigendom buiten Nederland.

Stap 5: eigenaar worden bij de notaris

In Nederland is het niet toegestaan om de eigendom van een woning over te dragen zonder een notaris in te schakelen. De notaris is onpartijdig. Meer over zijn rol vindt u op http://www.knb.nl/english

Waar zorgen wij voor:
– Wij hebben in de meeste regio’s afspraken met notariskantoren over de dienstverlening aan onze klanten, de communicatie in het Engels en de tarieven die de notaris in rekening brengt.
– Wij hebben overeenkomsten met tolken die vertrouwd zijn met de methodes die door de notaris worden gebruikt voor de eigendomsoverdracht van onroerend goed
– Wij controleren de afrekeningsverklaring van de notaris namens onze cliënten.
– Wij zijn aanwezig bij de procedure van eigendomsoverdracht en, indien nodig, bij de ondertekening van het (voorlopige) koopcontract.

Waar zorgt de notaris voor:
– Hij stelt de koopovereenkomst op (dit kan ook door de makelaar of een andere partij worden gedaan).
– Hij maakt de akte van levering van de woning op.
– Hij stelt de hypotheekakte op.
– Hij laat de gegevens invullen in de openbare registers.
– Hij voert een expertise uit (om bijvoorbeeld vast te stellen of de verkoper gerechtigd is tot verkoop, of er beslag op de woning ligt, etc.).
– Hij zorgt voor de afrekening en de overschrijving van de gelden.

Kosten:
De tarieven voor notariële diensten zijn een aantal jaren geleden geliberaliseerd, en notarissen concurreren tegenwoordig op prijs en service. Vaak krijgt u korting als u de notaris meerdere taken tegelijk laat uitvoeren (bijvoorbeeld het opstellen van een samenlevingscontract, een testament, enz.)

– Bevestiging van de toekenning van de 30%-regeling door de belastingdienst (indien van toepassing).

Expat verzekeringen

Een nieuw land

U gaat een tijdje in Nederland wonen en werken. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen en nieuwe ervaringen. Maar ook: een nieuwe taal, die niet altijd even duidelijk voor u zal zijn. En nieuwe wetten, nieuwe regels en ongetwijfeld nog veel meer verrassingen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij niet kunnen helpen bij de meeste van deze nieuwe ervaringen. Wat wij u wel kunnen bieden is een soepele overgang als het om verzekeringen gaat.

Bescherming

Net als thuis heeft u een goede verzekering nodig om u te beschermen tegen financiële risico’s. Bijvoorbeeld het risico dat uw waardevolle bezittingen beschadigd raken bij brand of gestolen worden terwijl u op reis bent. Om nog maar te zwijgen van uw persoonlijke aansprakelijkheid. En wat als u dringend naar huis moet reizen omdat een naast familielid ernstig ziek is? Uw verzekeringen thuis dekken uw verblijf in het buitenland hoogstwaarschijnlijk niet.

Oplossing

Gelukkig is er een totaaloplossing beschikbaar, speciaal ontwikkeld voor mensen zoals u: de Expat Polis voor Buitenlandse Beroepsbeoefenaren in Nederland. Deze biedt u precies de zekerheid die u nodig heeft, omdat u zelf uw polis kunt samenstellen – waarbij u kunt kiezen uit vijf verschillende verzekeringen (met een minimum van twee). Uiteraard is alle informatie in helder Engels.

Service Pakketten

Deze unieke verzekering is nergens anders verkrijgbaar. Het dekt de kosten als een naaste naar Nederland moet reizen als u ernstig ziek wordt of een ernstig ongeluk krijgt. En vice versa. In beide gevallen zijn ook de verblijfskosten gedekt.

De Goudse bijstand

De Goudse Bijstand is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Persoonlijke Aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de kosten als u of een lid van uw gezin per ongeluk schade toebrengt aan een derde en daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

Inboedel

Als uw inboedel beschadigd raakt of wordt gestolen, dekt deze verzekering u adequaat.

Doorlopende Reizen

Zowel uw privé- als zakenreizen zijn het hele jaar door gedekt. De dekking omvat diefstal, ongevallen, rechtsbijstand en avontuurlijke sporten. Plus evacuatie en repatriëring. Als u dat wenst, kunt u een annuleringsverzekering afsluiten, zodat uw reiskosten worden terugbetaald als uw reis om een onverwachte reden wordt geannuleerd, zoals ziekte.

Persoonlijke ongevallen

Als u of een lid van uw gezin betrokken raakt bij een ongeval, kan dat ongewenste gevolgen hebben. Geld kan die niet verzachten, maar kan wel nuttig zijn. Deze verzekering keert een eenmalig bedrag uit als het ongeval de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft.

Persoonlijke juridische bijstand

Conflicten kunnen altijd ontstaan. Over een dienst of product dat u hebt gekocht, bijvoorbeeld. Of met een buurman of uw werkgever in Nederland. De Nederlandse wetgeving is soms ingewikkeld, maar deze verzekering biedt u in veel gevallen de zekerheid van juridische bijstand.

With our long experience in the expat market, we come highly recommmended. Intrigued? Go to the contact page and discover what other property owners and customers have to say about us and how we operate.